Utbildningar under våren 2020

Vi erbjuder utbildningar i Stockholm och Göteborg i fina lokaler centralt i städerna. Information om plats återkommer vi med när utbildningsdagen närmar sig. Kontakta oss om ni vill att vi kommer och håller utbildningen på plats i er kommun.

9 mars - Handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin

Arbetar du med handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin och vill uppdatera dig på det senaste inom området? Välkomna till denna nyhetsdag med fokus på de senaste nyheterna inom området.

10 mars - Rättshaveristiskt beteende - när den enskilde inte ger sig

Välkommen till en praktiskt inriktad nyhetsdag med fokus på hanteringen av rättshaveristiskt beteende med andra ord när den enskilde inte ger sig.

11 mars - Utbildningskonferens - Ny lagstiftning inom äldreomsorgen

Välkommen till en praktiskt inriktad nyhetsdag med fokus på de senaste nyheterna inom äldreomsorgen.

12 mars - Avgiftshandläggning

Kursen handlar om socialtjänstens möjlighet att ta ut avgifter för sociala insatser så som hemtjänst, insatser för funktionshindrade och placeringar för barn och vuxna. Vi riktar oss till dig som fattar beslut eller handlägger sådana avgifter.

24 mars - Handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin

Arbetar du med handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin och vill uppdatera dig på det senaste inom området? Välkomna till denna nyhetsdag med fokus på de senaste nyheterna inom området.

25 mars - Konkret handläggning inom LVU

Riktar sig till dig som handlägger barnärenden eller är operativ chef inom socialtjänstens barn- och ungdomsutredningar. Kursen riktar sig också till dig som är lokal nämndledamot i socialnämnd eller utskott och som ansvarar för beslut gällande barn- och ungdomar