Webbutbildningar hösten 2022

Avgiftshandläggning inom socialtjänsten - 13 september

Kursen riktar sig till dig som arbetar som avgiftshandläggare. Under kursen kommer vi att gå igenom bestämmelser som styr kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre - och funktionshinderområdet.

Handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin - 20 september

Välkommen att anmäla dig till höstens kurs om handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunens socialpsykiatri.

Våld i nära relationer inom äldreomsorgen - 6 oktober

Välkommen till höstens konferens där du under en heldag får möta några av landets främsta föreläsare inom våld i nära relationer riktat till målgruppen äldre.

Personlig assistans barn - 18 oktober

Under kursen kommer vi fördjupa oss i de grundläggande behoven, övriga behoven och lägga stort fokus på föräldraansvar i förhållande till barn i olika åldrar.

Handläggning av LSS-ärenden Fördjupningskurs - 20 oktober

Välkommen att anmäla dig till höstens fördjupningskurs inom LSS. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom LSS och är intresserad av att fördjupa dig inom området.

Fördjupningswebbinarium inom äldreomsorgen - 26 oktober

Välkommen att anmäla dig till höstens fördjupningskurs som riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom äldreomsorgen.

Lex Sarah inom socialtjänsten - 8 november

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom socialtjänstens alla områden såväl på myndighetssidan som på utförarsidan kommunal och privat driven verksamhet. Utbildningen lämpar sig också mycket bra till nämndpolitiker.

Handläggning vuxna med missbruk - 1 december

Välkommen till höstens kurs om handläggning av vuxenärenden inom missbruk. Under kursen fördjupar vi oss på de viktiga bestämmelserna som reglerar handläggningen både utifrån SoL men även LVM.

Grundläggande handläggning av LSS ärenden - 8 december

En webbutbildning som riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskaper i LSS-lagstiftningen.