Utbildningar under hösten 2019 och våren 2020

Vi erbjuder utbildningar i Stockholm och Göteborg i fina lokaler centralt i städerna. Information om plats återkommer vi med när utbildningsdagen närmar sig. Kontakta oss om ni vill att vi kommer och håller utbildningen på plats i er kommun.

9 mars - Handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin

Arbetar du med handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin och vill uppdatera dig på det senaste inom området? Välkomna till denna nyhetsdag med fokus på de senaste nyheterna inom området.

10 mars - Rättshaveristiskt beteende - när den enskilde inte ger sig

Välkommen till en praktiskt inriktad nyhetsdag med fokus på hanteringen av rättshaveristiskt beteende med andra ord när den enskilde inte ger sig.

11 mars - Utbildningskonferens - Ny lagstiftning inom äldreomsorgen

Välkommen till en praktiskt inriktad nyhetsdag med fokus på de senaste nyheterna inom äldreomsorgen.

12 mars - Avgiftshandläggning

Riktar sig till dig som arbetar med avgiftshandläggning inom äldre- och funktionshinder så som avgiftshandläggare, biståndshandläggare och chefer inom verksamheterna.

24 mars - Handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin

Arbetar du med handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin och vill uppdatera dig på det senaste inom området? Välkomna till denna nyhetsdag med fokus på de senaste nyheterna inom området.

25 mars - Konkret handläggning inom LVU

Riktar sig till dig som handlägger barnärenden eller är operativ chef inom socialtjänstens barn- och ungdomsutredningar. Kursen riktar sig också till dig som är lokal nämndledamot i socialnämnd eller utskott och som ansvarar för beslut gällande barn- och ungdomar