Presentation av SocLex AB

SocLex är ett företag som överbryggar svårigheterna mellan socialt arbete och juridiken. Vi är ett av få företag som hanterar båda disciplinerna och fyller därmed en viktig funktion för kommunernas socialtjänster.

Beatrice Nordebrink berättar att hon startade företaget med Katarina Lindblad under 2019 och har sedan dess tillhandahållit flertalet utbildningar, handledningar och juridisk rådgivning till verksamheter inom socialtjänsten. Hon berättar vidare att hon och Katarina Lindblad träffades på juristlinjen och de insåg att de hade samma bakgrund och erfarenhet.

Katarina Lindblad berättar att de fått stor uppskattning av sina kunder för att de gör juridiken begriplig för de som arbetar inom området. Det märks att vi fyller en viktig funktion i att förstå de juridiska frågorna i det praktiska arbetet berättar hon vidare.

Vi kan snabbt sätta oss in i problematiken och frågeställningarna socialtjänsterna har och ge begripliga juridiska svar.

Beatrice Nordebrink har högskoleexamen inom socialomsorg och arbetat inom socialtjänsten både som handläggare och chef. För närvarande undervisar hon även socionomstudenter på universitetet. Beatrice har även en magisterexamen inom rättsvetenskap med inriktning mot socialrätt.
Även Katarina Lindblad har en högskoleexamen inom socialomsorg och byggde på utbildningen med en jur. kand.