Livesända kurser hösten 2023

Grundläggande handläggning inom LSS - 12 december

En webbutbildning som riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskaper i LSS-lagstiftningen.

Livesända kurser våren 2024

Juridik för boendesamordnare - 5 mars

Välkommen att anmäla dig en kurs som riktar sig särskilt till dig som arbetar som boendesamordnare.

Rättssäker handläggning och dokumentation - 7 mars

Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom myndighetsutövningen och vill fördjupa dina kunskaper inom handläggning och dokumentation.

Handläggning inom socialpsykiatrin - 4 april

Med fokus på ansvarsfördelning mellan kommuner, orosanmälningar för personer med stödbehov, insatser enligt socialtjänstlagen och LSS.

25 april - Bostadsanpassning - grundkurs

Välkommen till en praktiskt inriktad nyhetsdag med fokus på regelverket kring bostadsanpassning. Den 1 januari 2018 trädde en ny lag i kraft; lag om bostadsanpassningsbidrag.

Äldreomsorg fördjupning - 14 maj

Välkommen att anmäla dig till höstens fördjupningskurs som riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom äldreomsorgen.

Grundläggande kurs inom personlig assistans - kriterier för personlig assistans. - 28 maj

LSS-handläggning grundkurs är en grundkurs för dig som nyligen börjat handlägga personlig assistans enligt LSS. Den riktar sig även till dig som arbetat ett tag och vill fräscha upp kunskaperna.

Smidig vårdplanering- 30 maj

Kursen vänder sig till dig som arbetar som handläggare och deltar i vårdplaneringar för äldre eller funktionshindrade. Under kursen går vi igenom de viktigaste delarna för en rättssäker vårdplanering.

Handläggning av bostad med särskild service enligt LSS - 3 juni

LSS-handläggning grundkurs är en grundkurs för dig som nyligen börjat handlägga personlig assistans enligt LSS. Den riktar sig även till dig som arbetat ett tag och vill fräscha upp kunskaperna.