Livesända kurser våren 2024

25 april - Bostadsanpassningsbidrag - grundkurs

En kurs för dig som jobbar som BAB-handläggare och vill lära dig mer om lagen om bostadsanpassnin...

16 maj LSS-handläggning grundkurs

En kurs för dig som jobbar som LSS-handläggare och vill lära dig grunderna

28 maj - Grundläggande kurs inom personlig assistans

En kurs för dig som nyligen börjat handlägga personlig assistans enligt LSS

30 maj - Smidig vårdplanering

En kurs för dig som jobbar med vårdplaneringar inom kommunen och vill fördjupa dig kring juridike...

3 juni - Handläggning av bostad med särskild service enligt LSS

En kurs för dig som jobbar som LSS-handläggare och vill fördjupa dig kring handläggning av bostad...

Kostnadsfritt seminarium - Rättspraxis inom LSS - 13 juni

Öppet för bokningar. Observera att datumet ändrats från 4 juni till 13 juni

Livesända kurser hösten 2024

Lex Sarah - 13 september

Mer information kommer inom kort.

LSS i ljuset av barnkonventionen - 16 september

Sedan barnkonventionen trädde i kraft som svensk rätt innebär det vissa svårigheter i socialtjäns...

Avgiftshandläggning inom socialtjänsten - 1 oktober

Kursen riktar sig till dig som arbetar som avgiftshandläggare. Under kursen kommer vi att gå igen...

Handläggning av vuxna med missbruk - 15 oktober

Kursen handlar om handläggning av vuxenärenden inom missbruk. Vi går igenom de viktigaste bestämm...

Grundläggande handläggning inom LSS - 12 november

En webbutbildning som riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskaper i LSS-lagstiftningen.

Socialtjänstens ansvar för personer med samlarsyndrom - 13 november

Kursen riktar sig till dig som i ditt arbete möter människor med samlarsyndrom. Inte sällan leder...