Kundanpassade utbildningar

 

SocLex tillhandahåller även utbildningar och kurser anpassade till din organisation. Vi kommer gärna till er och håller den på plats eller digitalt om ni föredrar det. Kontakta oss gärna så kommer vi med ett förslag på kursinnehåll utifrån era önskemål

 

Ett axplock på de kurser vi tillhandahåller:

Handläggning av bostadsanpassningsbidrag

Avgiftshandläggning inom äldre - och funktionshinderområdet

Grundläggande LSS utbildning

Fördjupning LSS

Barnkonventionen i ljuset av LSS

Handläggning av missbruksärenden

Handläggning av socialpsykiatriärenden

Färdtjänst och riksfärdstjänst

Handläggning och dokumentation 

Juridik för boendesamordnare

Juridik för anhörigkonsulenter

Grundläggande handläggning av personlig assistans

Personlig assistans utifrån ett barnperspektiv

Barnhandläggning inom LSS

Minoritetslagstiftingen