Vi gör juridiken begriplig i den praktiska tillämpningen

Beatrice Nordebrink och Katarina Lindblad har arbetat med socialrättsfrågor i mer än 20 år som handläggare och chefer inom socialsektorn. 

Våra tjänster inom juridik

Kurser & föreläsningar

Beatrice och Katarina har gedigna erfarenheter inom socialtjänsten vilket innebär att utbildningarna tar avstamp i det dagliga arbetet och dess rättsliga ram. Våra utbildningar ger deltagarna verktyg i det dagliga arbetet!

Juridisk rådgivning

Ibland behöver man som chef eller handläggare stöd i reglerna som omgärdar socialtjänsten. Det kan handla om akuta uppkomna situationer eller hur man ska göra på sikt. Tveka inte att låta oss hjälpa er!

Genomlysningar

Granskning av verksamheten kan behövas för att fullfölja de mål som finns både från lagstiftning, annat regelverk och kommunala riktlinjer. Ibland behöver ett specifikt ärende eller område en genomlysning. Hör av er för stöd i arbetet till att åstadkomma bättre kvalitet i myndighetsutövningen!

Domstolsprocesser

Ibland räcker socialarbetarens, chefens eller kommunjuristens tid och kunskap inte till att föra domstolsprocesser. Låt oss hjälpa er att företräda i socialrättsliga mål!

Omdömen från kursdeltagare

"Att varva reglerna med exempel från verkligheten gör att man tar med sig kursens innehåll till det dagliga arbetet."
"Jag trodde inte att juridik kunde vara underhållande."
"Lärorikt och engagerande!"


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om kommande kurser och information.