Fördjupningsdag om barnhandläggning LSS - 26 september

En webbutbildning som riktar sig till dig som är intresserad av en fördjupningsdag kring barnhandläggning inom LSS.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetat några år med barnhandläggning och önskar fördjupande diskussioner. Dagen kommer att innehålla analyser av gällande prejudikat men även analys av domar från underinstanserna.

Tid och plats

Livesändning webbutbildning som genomförs den 26 september kl. 09.00-15.00.

Anmälan

Anmäl dig senast den 19 september. Det går bra att höra av sig med kort varsel om lediga platser. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Pris

3 700 kr ex moms.

Programpunkter

  • Personkretsarna och barn 
  • Översiktlig genomgång av föräldraavdraget inom personlig assistans 
  • Avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdomar
  • Ledsagarservice och kontaktperson för barn och ungdomar
  • Bostad med särskild service för barn och ungdomar 9 § p. 8
  • Analys av gällande prejudikat samt domar från underrätterna 
  • Nyheter inom LSS som kan beröra barnhandläggningen
  • Barnperspektivet och barnkonventionen
  • Deltagarnas egna frågor

Föreläsare

Utbildningen hålls av juristen Katarina Lindblad. Katarina har mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden och har arbetat som handläggare, chef och kommunjurist. Hon undervisar på socionomprogrammet i ämnet socialrätt på högskola och universitet.  

Frågor

Vid frågor kontakta oss på telefon: 070-600 17 70 eller e-post: bea@soclex.se.

Kursanmälan

26 september - Barnhandläggning inom LSS
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med SocLex integritetsskyddspolicy.