Grundkurs ekonomiskt bistånd - 24 oktober

Ekonomiskt bistånd skiljer sig till viss del från andra områden inom socialtjänsten. Reglerna är mer detaljerade genom riksnormen och den så kallade arbetslinjen. Det finns också många avgöranden på området.

Detta är en grundkurs för dig som arbetar med ekonomiskt bistånd. Den riktar sig till dig som nyligen börjat arbeta inom området såväl till dig som vill ha en uppfräschning och ta del av avgöranden.

Tid och plats

Livesänd webbutbildning den 24 oktober kl 09.00-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast den 19 september. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. Kontakta oss gärna med kort varsel för lediga platser

Avgift

3 700 kr exklusive moms. Priset gäller per deltagare.

Programpunkter


 • Ändamålet med insatserna
 • Vad är skälig levnadsnivå?
 • När räknas det som nödbistånd? 
 • Beräkning av riksnorm
 • Vad säger praxis om rullande normöverskott?
 • Vilka omfattas av arbetslinjen?
 • Oanmälda hembesök
 • Regler vid misstanke om bedrägeri 
 • Bistånd vid tandvård, arbetsresor och medicin
 • Skulder till exempel el
 • Aktuella avgöranden från domstolar och JO

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet.

Frågor

För övrig information eller vid frågor kontakta oss på telefon 070-600 17 70 eller e-post: info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna - hör gärna av dig så skräddarsyr en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

24 oktober Grundkurs ekonomiskt bistånd
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med SocLex integritetsskyddspolicy.