LSS i ljuset av barnkonventionen - 20 september

Den 1 januari 2020 trädde lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter i kraft vilken innebär ett förtydligande att myndigheter ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen.

Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom socialtjänsten och som önskar en genomgång av barnkonventionen med fokus på målgruppen inom LSS och de insatser som finns i lagen. Fokus kommer att ligga dels på barnkonventionen, bestämmelserna inom LSS samt fallexempel utifrån de olika insatserna.

Tid och plats

Livesänd webbutbildning som genomförs den 20 september mellan klockan 09.00-14.00.

Anmälan

Anmäl dig senast den 13 september. Det går bra att höra av sig med kort varsel om lediga platser. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Pris

3 700 kr ex moms. 

Programpunkter


 • Barnkonventionen i ljuset av LSS
 • Barnperspektivet och insatserna i LSS till exempel avlösarservice, KTT, korttidsboende, 9 § p. 8
 • Diskussion och fallexempel kring insatserna
 • Hur gör vi om barnet och vårdnadshavaren tycker olika?
 • Vad bör vi tänka på när vi hämtar in barnets åsikt och ger information till barnet?
 • Diskussion kring gränsdragningen mellan barn - och vuxenperspektivet
 • Finns det information som vi bör vara försiktiga med att lämna ut till barnet? Vad gör vi när vårdnadshavaren inte vill att vi pratar med barnet?
 • Barnperspektivet i förhållande till vårdnadshavarnas rätt
 • Barnkonsekvensanalys - dess innehåll och när bör den göras?
 • Motstridiga intressen
 • Genomgång av aktuell rättspraxis och JO-avgöranden
 • Deltagarnas egna frågor

 

Föreläsare

Utbildningen hålls av juristerna Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink. Både Katarina och Beatrice har mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden och har arbetat som handläggare, chefer och kommunjurister. De undervisar på socionomprogrammet i ämnet socialrätt på högskola och universitet.  

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på 070-600 17 70 eller på mejl bea@soclex.se.

Kursanmälan

20 september - LSS i ljuset av barnkonventionen
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med SocLex integritetsskyddspolicy.