Webbkurser våren 2023

Ny lagstiftning inom äldreomsorgen - 17 januari

Välkommen att anmäla dig till kursen om ny lagstiftning inom äldreomsorgen som riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom äldreomsorgen.

Ny lagstiftning inom LSS - 19 januari

Välkommen att anmäla dig till kursen Ny lagstiftning inom personlig assistans LSS. Kursen riktar sig till dig som arbetar som LSS-handläggare eller chef inom LSS.

Grundläggande handläggning av LSS ärenden - 25 januari

En webbutbildning som riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskaper i LSS-lagstiftningen.

Handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst - 21 februari

Dagen riktar sig till dig som arbetar som färdtjänst och riksfärdtjänsthandläggare.

Juridik för boendesamordnare - 14 mars

Dagen riktar sig till dig som arbetar som färdtjänst och riksfärdtjänsthandläggare.

Effektiv handläggning och dokumentation - 20 april

Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom myndighetsutövningen och vill fördjupa dina kunskaper inom handläggning och dokumentation.

Juridik för anhörigkonsulenter - 27 april

Välkommen att anmäla dig till en juridisk kurs som riktar sig till dig som arbetar som anhörigkonsulent.

Handläggning inom socialpsykiatrin - 4 maj

Välkommen att anmäla dig till höstens kurs om handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunens socialpsykiatri.

Grundläggande handläggning av personlig assistans enligt LSS - 9 maj

Grundläggande handläggning av personlig assistans enligt LSS är en grundkurs för dig som nyligen börjat handlägga personlig assistans enligt LSS. Den riktar sig även till dig som arbetat ett tag och vill fräscha upp kunskaperna.

Handläggning av BAB-ärenden - 1 juni

Välkommen att anmäla dig till en grundkurs inom handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Kursen riktar sig till dig som arbetar som chef eller BAB-handläggare.