Webbkurser Våren 2023

Handläggning av BAB-ärenden - 1 juni

Välkommen att anmäla dig till en grundkurs inom handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Kursen riktar sig till dig som arbetar som chef eller BAB-handläggare.

Webbkurser Hösten 2023

Avgiftshandläggning inom socialtjänsten - 5 september

Kursen riktar sig till dig som arbetar som avgiftshandläggare. Under kursen kommer vi att gå igenom bestämmelser som styr kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre - och funktionshinderområdet.

LSS i ljuset av barnkonventionen - 20 september

Den 1 januari 2020 trädde lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter i kraft vilken innebär ett förtydligande att myndigheter ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen.

Fördjupningsdag om barnhandläggning LSS - 26 september

En webbutbildning som riktar sig till dig som är intresserad av en fördjupningsdag kring barnhandläggning inom LSS.

Handläggning vuxna med missbruk - 3 oktober

Välkommen till höstens kurs om handläggning av vuxenärenden inom missbruk. Under kursen fördjupar vi oss på de viktiga bestämmelserna som reglerar handläggningen både utifrån SoL men även LVM.

Grundkurs ekonomiskt bistånd - 24 oktober

Ekonomiskt bistånd skiljer sig till viss del från andra områden inom socialtjänsten. Reglerna är mer detaljerade genom riksnormen och den så kallade arbetslinjen. Det finns också många avgöranden på området.

Juridisk kurs för dig som arbetar på LSS bostäder - 9 november

Under dagen kommer vi att diskutera vardagliga situationer som händer på LSS bostäder utifrån ett juridiskt perspektiv.

Barnet bästa – barnhandläggning - 28 november

Kursen riktar sig till dig som arbetar med barnhandläggning och är ny på området. Vi kommer under kursen att beröra tvånget inom LVU i förhållande till frivilligheten inom SoL och hur dessa korrelerar till barnkonventionen.