Webbkurser 2023

Handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst - 21 februari

Dagen riktar sig till dig som arbetar som färdtjänst och riksfärdtjänsthandläggare.

Juridik för boendesamordnare - 14 mars

Dagen riktar sig till dig som arbetar som färdtjänst och riksfärdtjänsthandläggare.

Effektiv handläggning och dokumentation - 20 april

Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom myndighetsutövningen och vill fördjupa dina kunskaper inom handläggning och dokumentation.

Juridik för anhörigkonsulenter - 27 april

Välkommen att anmäla dig till en juridisk kurs som riktar sig till dig som arbetar som anhörigkonsulent.

Handläggning inom socialpsykiatrin - 4 maj

Välkommen att anmäla dig till höstens kurs om handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunens socialpsykiatri.

Grundläggande handläggning av personlig assistans enligt LSS - 9 maj

Grundläggande handläggning av personlig assistans enligt LSS är en grundkurs för dig som nyligen börjat handlägga personlig assistans enligt LSS. Den riktar sig även till dig som arbetat ett tag och vill fräscha upp kunskaperna.

Handläggning av BAB-ärenden - 1 juni

Välkommen att anmäla dig till en grundkurs inom handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Kursen riktar sig till dig som arbetar som chef eller BAB-handläggare.