Juridisk rådgivning

Gränsen för det sociala arbetet och dess regelverk är inte alltid klar och tydlig. Inte sällan uppstår frågeställningar kring regler till att klara av utredningsarbetet och beslutsfattandet i socialnämndens arbete. Då sådana svårigheter uppstår är vi proffs eftersom vi har både den juridiska kunskapen och den praktiska erfarenheten.

Tveka inte att höra av er för råd!