Domstolsprocesser

Inte alla kommuner har en kommunjurist som företräder i domstolsförhandlingar. Vi företräder kommuner i domstolsprocesser såväl skriftligt som muntligt gällande de socialrättsliga lagarna så som SoL, LSS, LVU och LVM.