Domstolsprocesser

Inte alla kommuner har en kommunjurist som företräder i domstolsförhandlingar. Vi företräder kommuner i domstolsprocesser såväl skriftligt som muntligt gällande de socialrättsliga lagarna så som SoL, LSS, LVU och LVM.

Pris: 1 200 - 1 500 SEK/tim exkl. moms eller enligt överenskommelse.