3 juni - Handläggning av bostad med särskild service enligt LSS

En kurs för dig som jobbar som LSS-handläggare och vill fördjupa dig kring handläggning av bostad med särskild service

Tid och plats

Livesänd kurs den 3 juni kl. 09.00-14.00

Anmälan

Anmäl dig senast den 27 maj. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. Kontakta oss gärna med kort varsel för lediga platser.

Avgift

3 700 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare.  

Programpunkter 

  • Servicebostad, gruppbostad och annan särskilt anpassad bostad - vilka är kriterierna?
  • Var går gränsen mellan eget boende med boendestöd och LSS bostad
  • Förändrade behov - när kan beslut omprövas?
  • Verkställighetsfrågor

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet.

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på 070-600 17 70 eller på mejl info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna - hör gärna av dig så skräddarsyr en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

3 juni - Handläggning av bostad med särskild service enligt LSS
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Notera att personlig information såsom namn och e-postadress används för kursadministration. Genom att anmäla dig samtycker du till att dessa uppgifter också används för att skicka information om kommande kurser. Om du inte önskar få information om nya kurser, vänligen markera "Nej" i rutan för övrig information.