Kostnadsfritt seminarium - Rättspraxis inom ekonomiskt bistånd- 13 juni

Öppet för bokningar. Observera att datumet flyttats från 4 juni till 13 juni.

Tid och plats

Livesänd kurs den 13 juni mellan klockan 11.00-11.45.

Anmälan

För att delta i seminariet anmäl dig på kurser@soclex.se. Uppge ditt namn, din kommun och din befattning. Skriv att du önskar delta på rättspraxis ekonomiskt bistånd. Max antal anmälningar per kommun är 5 personer. Det går självklart bra att sitta flera personer och lyssna vid samma skärm.

Pris

Kostnadsfritt

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet. Beatrice är även författare till boken Rättslig ram för socialtjänstens handläggning, Norstedts juridik.

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på telefon: 070-600 17 70 eller e-post info@soclex.se