Handläggning inom äldreomsorgen - 18 september

Kursen riktar sig till dig som arbetar som chef eller handläggare inom äldreomsorgen. Kursen syftar till att ge en effektiv och rättssäker handläggning inom äldreomsorgen.

Tid och plats

Livesänd kurs den 18 september klockan 09.00-15.00.

Anmälan

Anmäl dig senast den 11 september. Det går bra att höra av sig med kort varsel om lediga platser. Anmälan är bindande. Anmäl en ersättare vid förhinder.

Pris

3 700 kr ex moms. 

Programpunkter


 • Nya socialtjänstlagen - vad kan det innebära för äldreomsorgen?
 • Kommunens yttersta ansvar 
 • Ansvar mellan kommuner och region
 • Egenvård 
 • Flytt från annan kommun 
 • Personer som har ett stort behov men som inte vill/kan söka insatser
 • Anmälningar om behov och uppsökande verksamhet
 • Presumtivt samtycke
 • Anhörigbehöriga och framtidsfullmakt
 • Sekretessfrågor 
 • Rättspraxis och JO-avgöranden

Föreläsare

Utbildningen hålls av juristerna Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink. Både Katarina och Beatrice har mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden och har arbetat som handläggare, chefer och kommunjurister. De undervisar på socionomprogrammet i ämnet socialrätt på högskola och universitet.  

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på 070-6001770 eller på mejl info@soclex.se

Kursanmälan

18 september - Handläggning inom äldreomsorgen
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Notera att personlig information såsom namn och e-postadress används för kursadministration. Genom att anmäla dig samtycker du till att dessa uppgifter också används för att skicka information om kommande kurser. Om du inte önskar få information om nya kurser, vänligen markera "Nej" i rutan för övrig information.