LSS i ljuset av barnkonventionen - 16 september

Sedan barnkonventionen trädde i kraft som svensk rätt innebär det vissa svårigheter i socialtjänstens beslutsfattande. Kursen handlar om socialtjänstens beslutsfattande gällande barns rättigheter i ljuset av barnkonventionen.

Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom socialtjänsten och som önskar en genomgång av barnkonventionen med fokus på målgruppen inom LSS och de insatser som finns i lagen. Fokus kommer att ligga dels på barnkonventionen dels bestämmelserna inom LSS. Vi kommer under kursens gång gå igenom verklighetsbaserade fallexempel utifrån de olika insatserna.

Tid och plats

Livesänd kurs den 16 september klockan 09.00-14.00.

Anmälan

Anmäl dig senast den 9 september. Det går bra att höra av sig med kort varsel om lediga platser. Anmälan är bindande. Anmäl en ersättare vid förhinder.

Pris

3 700 kr ex moms. 

Programpunkter


 • Barnkonventionen i ljuset av LSS
 • Diskussion och fallexempel kring insatserna
 • Hur gör vi om barnet och vårdnadshavaren tycker olika?
 • Vad bör vi tänka på när vi hämtar in barnets åsikt och ger information till barnet?
 • Vilken information ska barnet ta del av
 • Barnperspektivet i förhållande till vårdnadshavarnas rätt
 • Motstridiga intressen
 • Barnperspektivet och insatserna i LSS till exempel avlösarservice, KTT, korttidsboende och 9 § p. 8
 • Barnkonsekvensanalys - dess innehåll och när bör den göras?
 • Genomgång av aktuell rättspraxis och JO-avgöranden
 • Deltagarnas egna frågor och diskussioner

 

Föreläsare

Utbildningen hålls av juristerna Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink. Både Katarina och Beatrice har mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden och har arbetat som handläggare, chefer och kommunjurister. De undervisar på socionomprogrammet i ämnet socialrätt på högskola och universitet.  

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på 070-6001770 eller på mejl info@soclex.se

Kursanmälan

16 september - LSS i ljuset av barnkonventionen
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Notera att personlig information såsom namn och e-postadress används för kursadministration. Genom att anmäla dig samtycker du till att dessa uppgifter också används för att skicka information om kommande kurser. Om du inte önskar få information om nya kurser, vänligen markera "Nej" i rutan för övrig information.