Handläggning av vuxna med missbruk - 15 oktober

Kursen handlar om handläggning av vuxenärenden inom missbruk. Vi går igenom de viktigaste bestämmelserna som reglerar handläggning och beslutsfattande både utifrån SoL och LVM.

Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare och chef inom missbruk och vill fördjupa dig inom området. Under dagen kommer vi att gå igenom aktuella SOU-utredningar som kan ligga till grund för framtida handläggning och praxis och JO-avgöranden.

Tid och plats

Livesänd kurs den 15 oktober kl 09.00-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast den 8 oktober. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. Kontakta oss gärna med kort varsel för lediga platser

Avgift

3 700 kr exklusive moms. Priset gäller per deltagare.

Programpunkter


 • Samsjuklighetsutredningen SOU 2023:5 - vad kan förslagen innebära?
 • Framtidens socialtjänst? SOU 2020:47
 • Ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän - region och kommun
 • Sekretess mellan olika huvudmän samt inom kommunen
 • Ansvar mellan kommuner gällande bostadslösa personer
 • Bostadslösa och särskilt utsatta personer
 • Socialtjänstens ansvar för personer med missbruk
 • Uppsökande verksamhet
 • Boendestöd, hemtjänst och stödboenden
 • Behandling i öppna former. Hur hanterar vi om en enskild önskar en särskild behandling?
 • Socialtjänstens ansvar för ekonomiskt bistånd till missbrukare
 • Handläggning från SoL till LVM
 • Rättspraxis och JO-avgöranden

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet.

Frågor

Vid frågor kontakta oss på telefon 070-6001770 eller e-post: info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna - hör gärna av dig så skräddarsyr en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

15 oktober - Handläggning av vuxna med missbruk
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Notera att personlig information såsom namn och e-postadress används för kursadministration. Genom att anmäla dig samtycker du till att dessa uppgifter också används för att skicka information om kommande kurser. Om du inte önskar få information om nya kurser, vänligen markera "Nej" i rutan för övrig information.