Avgiftshandläggning inom socialtjänsten - 1 oktober

Välkommen att anmäla dig till höstens kurs i avgiftshandläggning. Kursen riktar sig till dig som arbetar som avgiftshandläggare. Under kursen kommer vi att gå igenom bestämmelser som styr kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre - och funktionshinderområdet.

Socialrättsjurist Beatrice Nordebrink kommer att guida dig i de snåriga bestämmelserna som styr avgiftshandläggningen inom äldre - och funktionshinderområdet. Beatrice har egen erfarenhet av avgiftshandläggning och kan därför applicera juridiken direkt i det praktiska arbetet.

Målet med kursen är du ska få verktyg för en rättssäker handläggning och att du ska bli uppdaterad på det senaste inom området.

Tid och plats

Livesänd kurs den 1 oktober kl. 09.00-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast den 24 september. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. Hör gärna av dig till oss för lediga platser med kort varsel.

Avgift

3 700 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. 

Programpunkter


  • Kommunens möjlighet att ta ut avgifter
  • Avgiftshandläggning utifrån kommunallagens och förvaltningslagens regler
  • Överklagningsregler
  • Minimiavgifter och förbehållsbelopp
  • Hyror, mat och andra kostnader att ta hänsyn till 
  • Genomgång av aktuell rättspraxis och JO-avgöranden
  • Verklighetsanknutna fallexempel
  • Deltagarnas egna frågor med svar och diskussion

Föreläsare

Kursen hålls av socialrättsjurist Beatrice Nordebrink vid SocLex AB. Beatrice har mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och då som kommunjurist, handläggare och chef. Hon har även egen erfarenhet av avgiftshandläggning och kan därför applicera de juridiska bestämmelserna direkt i det praktiska arbetet. Beatrice undervisar även i socialrätt på högskola och universitet.

Frågor

För mer information eller vid frågor kontakta oss på telefon: 070-600 17 70 eller e-post: info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna - hör gärna av dig så skräddarsyr en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

1 oktober - Avgiftshandläggning inom socialtjänsten
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Jag vill få information om nya kurser via e-post.
Notera att personlig information såsom namn och e-postadress används för kursadministration. Genom att anmäla dig samtycker du till att dessa uppgifter också används för att skicka information om kommande kurser. Om du inte önskar få information om nya kurser, vänligen markera "Nej" i rutan för övrig information.