Handläggning vuxna med missbruk - 3 oktober

Välkommen till höstens kurs om handläggning av vuxenärenden inom missbruk. Under kursen fördjupar vi oss på de viktiga bestämmelserna som reglerar handläggningen både utifrån SoL men även LVM.

Tid och plats

Livesänd webbutbildning den 3 oktober kl 09.00-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast den 26 september. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. Kontakta oss gärna med kort varsel för lediga platser

Avgift

3 700 kr exklusive moms. Priset gäller per deltagare.

Programpunkter


  • Genomgång av handläggning inom LVM
  • Uppsökande verksamhet
  • Missbruksbehandling i öppna former. Hur hanterar vi om en enskild önskar en särskild behandling?
  • Insatser enligt socialtjänstlagen så som boendestöd, stödboenden mm
  • Ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän
  • Hemlösa personer med missbruksproblematik. Vilket ansvar har kommunen för bostadslösa? När tillhör personen en särskilt utsatt grupp?
  • Ansvar mellan kommuner. Vem ansvarar för bostadslösa och personer som rör sig mellan kommuner
  • Sekretess mellan olika huvudmän samt inom kommunen
  • Handläggningsprocessen utifrån socialtjänstlagen och LVM
  • Senaste rättspraxis och JO-avgöranden inom området

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet.

Frågor

För övrig information eller vid frågor kontakta oss på telefon 070-600 17 70 eller e-post: info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna - hör gärna av dig så skräddarsyr en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

3 oktober - Handläggning av vuxna med missbruk
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med SocLex integritetsskyddspolicy.