Webbinarium - Nya socialtjänstlagen SOU 2020:47

Välkommen att delta vid ett webbinarium kring utredningen av nya socialtjänstlagen. Webbinariet riktar sig företrädesvis till handläggare inom områdena äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri och missbruk.

Den 26 augusti lämnade utredaren Margareta Winberg ett förslag till ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) som föreslås ersätta den nuvarande lagstiftningen. 

Utredningen föreslår bland annat:

  • socialnämndens möjligheter att besluta om insatser utan föregående individuell behovsprövning samt att 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen upphävs
  • socialtjänstens förebyggande perspektiv
  • jämställdhet som mål
  • alternativt förslag till myndighetsutövning, ärendehandläggning samt överklagande
  • överlämnande av viss myndighetsutövning till privata utförare
  • kravet på dokumentation och uppföljning
  • likvärdighet över landet

Utredningen för även ett resonemang kring begreppet goda respektive skäliga levnadsförhållanden samt att byråkratiska system försvårar insatserna.

Vi kommer att gå igenom de viktigaste delarna i förslaget så att du håller dig uppdaterad inom det senaste inom området.

I slutet av webbinariet finns möjlighet att ställa frågor.

Tid och plats

15 september 2020
Klockan 09.00-11.30 eller
Klockan 13.00-15.30
(Kursen hålls online)

Anmälan

Anmäl dig senast den 11 september för kursdagen den 15 september. Anmälan görs via formuläret längre ner på sidan. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. 

Bekräftelse skickas senast dagen efter anmälan per mail.

Avgift

1 500 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. För anmälan av större grupper kontakta oss för kundrabatt.

Föreläsare

Kursen hålls av socialrättsjuristerna Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink, Lindblad Juristbyrå AB. Både Katarina och Beatrice har mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och då som kommunjurister, handläggare och chefer.

Frågor

För övrig information eller vid frågor kontakta oss på telefon: 076-203 63 24 eller
e-post: info@soclex.se.

Kursanmälan

1 500 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. För anmälan av större grupper återkom till oss för kundrabatt.