Lex Sarah inom socialtjänsten - 8 november

Välkommen att anmäla dig till höstens kurs om Lex Sarah. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom socialtjänstens alla områden såväl på myndighetssidan som på utförarsidan kommunal och privat driven verksamhet. Utbildningen lämpar sig också mycket bra till nämndpolitiker.

Socialtjänstens verksamhet ska tillgodose stöd och hjälp till samhällets sköraste individer. Ofta händer sådant som ingen räknat med och det medför att den som har insatserna far illa av olika anledningar.Det kan då kännas tryggt att veta vad som gäller för att åtgärda och ställa tillrätta sådant som skett eller riskerar att ske där individer kan komma till skada. SocLex bjuder därför in till denna webbaserade utbildning där du får möjlighet att lära dig lex Sarah och övrig anmälningsskyldighet för socialtjänstens verksamhet.

Tid och plats

Livesänd webbutbildning den 8 november 2022 kl. 09.00-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast den 3 november. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vi förhinder

Avgift

3 500 kr ex moms. Priset gäller per deltagare

Programpunkter


  • Vi går igenom reglerna enligt SoL och LSS
  • Det systematiska kvalitetsarbetet
  • Vad kan anses som missförhållande?
  • När ska man rapportera?
  • Sekretessen
  • Vem ansvarar för utredningen och vad ska den innehålla?
  • Särskilda krav gällande barn och unga
  • Åtgärder
  • Lex Sarah i förhållande till lex Maria
  • Vi kommer att jobba casebaserat med utgångspunkt i fiktiva ärenden

Föreläsare

Kursen hålls av socialrättsjurist Beatrice Nordebrink vid SocLex AB. Beatrice har mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten som kommunjurist, handläggare och chef. Beatrice undervisar även i socialrätt på högskola och universitet.

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på 070-600 17 70 eller på mejl info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna - hör gärna av dig så skräddarsyr en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

8 november - Lex Sarah inom socialtjänsten