Grundläggande handläggning av LSS ärenden - 8 december

En webbutbildning som riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskaper i LSS-lagstiftningen.

Tid och plats

Livesänd webbutbildning den 8 december kl. 09.00-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast den 1 december för kursdagen den 8 december. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. 

Bekräftelse skickas senast dagen efter anmälan.

Avgift

3500 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. För anmälan av större grupper återkom till oss för kundrabatt. 

Programpunkter


  • Lagens mål och syfte
  • Kommunens ansvar
  • Personkretsarna 
  • Goda levnadsvillkor, vad framkommer av praxis?
  • Barnperspektivet 
  • Insatserna enligt 9 § LSS
  • Förhandsbesked
  • Ny rättspraxis och JO-avgöranden

Kursen riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskaper i LSS-lagstiftningen 

Svåra frågor i ärendet?

Vi hjälper gärna till med ärendedragningar eller juridisk handledning. Hör av er om ni vill ha regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle då ni stöter på svårigheter i handläggningen. 

Föreläsare

Utbildningen hålls av socialrättsjurist Katarina Lindblad som har mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. Katarina har arbetat som handläggare, chef och kommunjurist. Hon undervisar i socialrätt på högskola och universitet.  

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på 070-600 17 70 eller på mejl info@soclex.se

Kursanmälan

8 december - Grundläggande handläggning av LSS ärenden