Våld i nära relationer inom äldreomsorgen - 6 oktober

Välkommen till höstens konferens där du under en heldag får möta några av landets främsta föreläsare inom våld i nära relationer riktat till målgruppen äldre. Ta del av det senaste inom området våld i nära relationer med spännande och verklighetsanknutna exempel.

Du kommer att ges redskap hur du kan ställa frågan kring våldet och vad du kan göra av svaret. Du kommer även få ta del av vad som är viktigt för dig som utförare, handläggare eller chef att känna till utifrån straffrättsliga bestämmelser.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen som beställare och utförare.

Tid och plats

Livesänd webbutbildning den 6 oktober 2022 kl. 09.00-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast den 2 oktober.  Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Pris

4 500 kr ex moms. Priset gäller per deltagare.

Programpunkter


09.00 – 09.15
Beatrice Nordebrink, moderator öppnar konferensen

09.15 – 10.15
Våld i nära relationer – vad säger socialtjänstlagen? Katarina Lindblad

10.15 – 10.30
Paus

10.30 – 12.00
Vikten att ställa frågan om våld, hur gör man och vad gör man av svaret. Vilka signaler bör du vara uppmärksamma på? Anna Klecka

12.00 – 13.00
Lunchpaus

13.00 – 13.45
Vad innebär våld i nära relationer utifrån ett straffrättsligt perspektiv. Vad ska vara uppfyllt för att den enskilde ska vara utsatt för ett brott? Vad bör du vara uppmärksam på i ditt arbete? Advokat Denise Lagercrantz

13.45-14.00
Paus

14.00 – 14.30
Advokat Denise Lagercrantz fortsätter föreläsningen

14.30 – 15.00
Paneldiskussion och frågor till advokat Denise Lagercrantz och socialrättsjurist Katarina Lindblad

Föreläsare

Anna Klecka

Anna Klecka har flerårig erfarenhet av arbete med människor utsatta för våld i nära relationer. Har lång erfarenhet av att möta och samtala med utsatta på skyddade boenden. Anna kommer prata om vikten att ställa frågan om våld, hur man kan göra det och vad man kan göra av svaret. Kunskaperna kan användas både vid mötet med våldsutsatta men även i de fall man som chef har ett arbetsmiljöansvar. Anna har både en socionomexamen och examen i rättsvetenskap.

Denise Lagercrantz

Advokat Denise Lagercrantz driver byrån Lagercrantz och Zettergren. Denise arbetar som brottmålsadvokat med särskild inriktning inom våld i nära relationer. Hon har varit målsägandebiträde i flera uppmärksammade fall där äldre blivit utsatta för brott i nära relationer. Hon var bland annat målsägandebiträde för en äldre kvinna som blev utsatt för brott av ett vårdbiträde som lurade den äldre kvinnan på mer än 6 miljoner kr.

Katarina Lindblad är socialrättsjurist med särskild inriktning mot äldregruppen. Katarina föreläser och utbildar både på kommuner och högskola. Katarina har egen erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen som handläggare och chef på utförarsidan.

Beatrice Nordebrink är universitetsadjunkt inom socialt arbete och föreläser både på högskola och universitet samt för kommuner. Beatrice har egen erfarenhet av arbete som handläggare och chef inom äldreomsorgen.

Frågor

Vid frågor kontakta oss på telefon: 070-600 17 70 eller e-post: bea@soclex.se.

Kursanmälan

6 oktober - Våld i nära relationer inom äldreomsorgen