Fördjupningswebbinarium inom äldreomsorgen - 26 oktober

Välkommen att anmäla dig till höstens fördjupningskurs som riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom äldreomsorgen. Kursens fokus kommer att ligga på bestämmelserna om ansvaret mellan kommuner men även hur vi hanterar anhörigbehöriga, framtidsfullmakter och ombud.

Socialrättsjuristerna Beatrice Nordebrink och Katarina Lindblad kommer guida dig i de snåriga bestämmelserna som styr handläggningen inom äldreomsorgen. Beatrice och Katarina har egen erfarenhet av att handläggning av ärenden inom äldreomsorgen och kan därför applicera juridiken direkt i det praktiska arbetet. 

Tid och plats

Livesänd webbutbildning den 26 oktober mellan klockan 09.00-16.00.

Anmälan

Anmäl dig senast 19 oktober. Det går bra att höra av sig med kort varsel om lediga platser. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Pris

3 600 kr ex moms.

Programpunkter


Kl. 09.00-12-00
Ansvar mellan kommuner och andra huvudmän
 • Vistelsebegreppet
 • Starkast anknytning, bosättningskommun, folkbokföring samt vistelsekommun
 • Flytt till annan kommun
 • Tillfällig vistelse utanför kommunen
 • Överflyttning av ärenden 
 • Egenvård - regionens eller kommunens ansvar. Vad gäller?
 • Kan personer få stöd och hjälp i sommarstugan?
 • Vad gäller om en enskild är beviljad särskilt boende, men önskar tillfälligt utökade insatser, t ex hemtjänst
 • Aktuell rättspraxis och JO-avgöranden
 • Det finns tid för deltagarna att ställa sina egna frågor
Kl. 13.00-16.00
Andra som för talan för beslutsoförmögna
 • Begreppet beslutsoförmögna
 • Ombud, biträde, god man, förvaltare, anhörigbehörighet och framtidsfullmakt
 • Ska fullmakter vara muntliga eller skriftliga?
 • Anhörigbehörigheten - vad kan anhöriga ansöka om?
 • Hur hanterar vi framtidsfullmakter om den enskilde inte samtycker?
 • Presumtivt samtycke - vad gäller?
 • Anhöriga som inte är överens - hur gör vi?
 • Hantering av ofullständiga fullmakter
 • Aktuell rättspraxis och JO-avgöranden
 • Det finns tid för deltagarna att ställa sina egna frågor
 • Genomgång av direktivet Ny äldreomsorgslag
 • Genomgång av förslaget till ny egenvårdslag som föreslås träda i kraft 1 januari 2023

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet.  

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på telefon: 070-600 17 70 eller e-post info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna - hör gärna av dig så skräddarsyr en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

26 oktober - Fördjupningswebbinarium inom äldreomsorgen