Handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin - 20 september

Välkommen att anmäla dig till höstens kurs om handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunens socialpsykiatri. Under kursen kommer vi bland annat att gå igenom de viktigaste bestämmelserna som styr handläggningen inom socialpsykiatrin men även ny rättspraxis och JO-avgöranden.

På kursen kommer socialrättsjuristerna Beatrice Nordebrink och Katarina Lindblad guida dig i de viktiga bestämmelserna som styr handläggningen. Både Beatrice och Katarina har egen erfarenhet av arbete som socialpsykiatrihandläggare och kan därför applicera juridiken direkt i det praktiska arbetet.

Målet med kursen är du ska få verktyg för en rättssäker handläggning och att du ska bli uppdaterad på det senaste inom området.

Tid och plats

Livesänd webbutbildning den 20 september kl. 09.00-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast den 13 september för kursdagen den 20 september. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. Kontakta oss gärna med kort varsel för lediga platser.

Avgift

3 600 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare.  

Programpunkter 

 • Ansvarsfördelning mellan olika huvudmän vad gäller personer med psykisk sjukdom
 • Hur ska vi hantera orosanmälningar? Diskussion kring förhandsbedömning och uppsökande verksamhet
 • Genomgång av insatserna boendestöd, hemtjänst, kontaktperson samt sysselsättning 
 • Olika boendeformer så som stödboende, HVB samt gruppboende
 • Hur hanterar vi bostadslösa personer med psykiatrisk problematik. Vilken kommun är ansvarig? 
 • Vilket ansvar har kommunen för bostadslösa personer?
 • Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun
 • Ansvar mellan kommun och psykiatrin kring öppen LPT och LRV
 • Sekretessfrågor - när kan vi bryta sekretessen?
 • Genomgång av de viktigaste bestämmelserna kring handläggningsprocessen
 • Senaste rättspraxis och JO-avgöranden 

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet.  

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på 070-600 17 70 eller på mejl info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna - hör gärna av dig så skräddarsyr en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

20 september- Handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin