Handläggning av LSS-ärenden Fördjupningskurs - 20 oktober

Välkommen att anmäla dig till höstens fördjupningskurs inom LSS. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom LSS och är intresserad av att fördjupa dig inom området.

Eftersom kursen är en fördjupningsdag rekommenderar vi att du har mycket goda förkunskaper om LSS för att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt då någon introduktion till LSS inte kommer att ges. 

Tid och plats

Livesänd webbutbildning den 20 oktober mellan klockan 09.00-15.00.

Anmälan

Anmäl dig senast 13 oktober. Det går bra att höra av sig med kort varsel om lediga platser. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Pris

3 600 kr ex moms.

Programpunkter


 • Personkrets 2 och demenssjukdom, missbruk och psykisk sjukdom
 • Personkrets 3 genomgång av rättspraxis i varje rekvisit
 • Förhandsbesked och ansvar mellan kommuner
 • Analys av senaste rättspraxis kring bostad med särskild service
 • Fördjupning kontaktperson, ledsagarservice och bostad med särskild service. Analys av domar
 • Daglig verksamhet i förhållande till andra huvudmän t ex FK och Arbetsförmedlingen
 • Andra huvudmäns ansvar i förhållande till LSS
 • Gynnande förvaltningsrättsliga beslut
 • Formulering av återkallelseförbehåll
 • Ansökningar om specifik adress
 • Sekretessbrytande bestämmelser
 • Analys av aktuell rättspraxis och JO-avgöranden

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet.  

Frågor

Vid frågor kontakta oss på telefon: 070-600 17 70 eller e-post info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna - hör gärna av dig så skräddarsyr en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

20 oktober- Handläggning av LSS-ärenden Fördjupningskurs