Avgiftshandläggning inom socialtjänsten - 3 juni

En webbutbildning som handlar om socialtjänstens möjlighet att ta ut avgifter för sociala insatser så som hemtjänst, insatser för funktionshindrade och placeringar för barn och vuxna. Vi riktar oss till dig som arbetar som avgiftshandläggare.

Tid och plats

3 juni kl. 09.00-15.00
Webbutbildning

Anmälan

Anmäl dig senast den 27 maj för kursdagen den 3 juni. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. 

Bekräftelse skickas senast dagen efter anmälan per mail.

Avgift

2 950 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. För anmälan av större grupper återkom till oss för kundrabatt. 

Programpunkter


  • Kommunens möjlighet att ta ut avgifter
  • Avgiftshandläggning utifrån förvaltningslagens regler
  • Överklagningsregler
  • Minimiavgifter och förbehållsbelopp
  • Hyror, mat och andra kostnader att ta hänsyn till 
  • Avgöranden från domstolar och från JO
  • Deltagarnas egna frågor med svar och diskussion

Svåra frågor i ärendet?

Vi hjälper gärna till med ärendedragningar eller juridisk handledning. Hör av er om ni vill ha regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle då ni stöter på svårigheter i handläggningen. 

Föreläsare

Kursen hålls av socialrättsjuristerna Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink, vid SocLex AB. Både Katarina och Beatrice har mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och då som kommunjurister, handläggare och chefer.

Frågor

För övrig information eller vid frågor kontakta oss på telefon: 076-203 63 24 eller
e-post: bea@soclex.se.

Kursanmälan

2 950 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. För anmälan av större grupper återkom till oss för kundrabatt.