12 mars - Avgiftshandläggning

Kursen handlar om socialtjänstens möjlighet att ta ut avgifter för sociala insatser så som hemtjänst, insatser för funktionshindrade och placeringar för barn och vuxna. Vi riktar oss till dig som fattar beslut eller handlägger sådana avgifter.

  • Kommunens möjlighet att ta ut avgifter enligt kommunallagens och socialtjänstlagens regler
  • Så påverkar förvaltningslagen avgiftshandläggningen
  • Vilka möjligheter finns att överklaga beslut om avgift, och vad händer vid en överklagan?
  • Minimiavgifter och förbehållsbelopp
  • Hyror, mat och andra kostnader som påverkar den enskilde på vård- och omsorgsboende
  • Aktuella rättsfall och avgöranden från JO att dra lärdom från

Plats
Centrala Göteborg (återkommer inom kort med adress).

Tider
Den 12 mars 2020 startar kursen kl. 9.00 och beräknas sluta 16.30.

Avgift
Kursen kostar 3 900 SEK per deltagare. Priset är utan moms. Fika på förmiddagen, lunch och fika på eftermiddagen ingår. Är ni fler än fyra personer från samma kommun blir priset endast 3 500 kr SEK per deltagare.

Anmälan
Senast den 12 februari 2020 ska anmälan ha inkommit till SocLex. Anmälan är bindande. Om du inte anmält förhinder innan den 26 februari debiteras fullt pris. Det går bra att låta en kollega ta platsen istället.

Glöm inte att anmäla specialkost!

Föreläsare
Kursen hålls av Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink från SocLex AB. Båda har socionom- och juristexamen och en lång erfarenhet från det socialrättsliga området.

Kursmaterial
Vi värnar miljön och därför skickas kursmaterialet till den mejladress som du anmält. Materialet skickas senast en vecka innan kursdatum. Du kan välja att följa med i materialet via dator, läsplatta eller välja att printa delar eller hela materialet. Du kan också välja att bara föra anteckningar.

Övrigt
Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Tel: 076 20 36 324 eller per mejl: info@soclex.se

Kursanmälan

Kurspriserna är exkl. moms. I kursavgiften ingår kaffe på för- och eftermiddag samt lunch. Utbildningarna äger rum centralt i Stockholm och Göteborg. Om ni är fler än fyra personer från samma kommun betalar ni endast 3 500 kr per person ex moms.