11 mars - Utbildningskonferens - Ny lagstiftning inom äldreomsorgen

Välkommen till en praktiskt inriktad nyhetsdag med fokus på de senaste nyheterna inom äldreomsorgen.

Socialrättsjuristerna Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink kommer presentera de senaste lagändringarna, förarbetena JO-avgörandena samt rättspraxis. Nyhetsdagen riktar sig till tjänstemän och nämndpolitiker inom kommunal verksamhet.

Programpunkter


 • Vart är äldreomsorgen påväg? Genomgång av delbetänkandet 2018:32 "Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst"
 • Genomgång av SOU 2019:20 "Stärkt kompetens inom äldreomsorgen"
 • Biståndsbedömt trygghetsboende - sammanfattning av regelverket
 • Förenklad biståndshandläggning
 • Lex Maja - en ny möjlighet att anmäla vanvård av djur
 • Ansvar mellan huvudmän samt egenvård
 • Senaste rättspraxis inom äldreomsorgen vad gäller hemtjänst, ledsagning, make/maka ansvar, korttidsboende, samt skälig levnadsnivå 
 • Senaste rättspraxis inom särskilt boende
 • Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet
 • Godman och förvaltarskap samt senaste rättspraxis 
 • Ansökan om särskilt boende på specifikt boende
 • Uppdatering av nyheter i lagen om nationella minoriteter 
 • Lex Sarah
 • Senaste JO-avgöranden kring handläggning utifrån förvaltningslagen 

Plats
Centrala Göteborg (återkommer inom kort med adress).

Tider
Den 11 mars 2020 startar kursen kl. 9.00 och beräknas sluta 16.30.

Avgift
Kursen kostar 3 900 SEK per deltagare. Priset är utan moms. Fika på förmiddagen, lunch och fika på eftermiddagen ingår. Är ni fler än fyra personer från samma kommun blir priset endast 3 500 kr SEK per deltagare.

Anmälan
Senast den 11 februari 2020 ska anmälan ha inkommit till SocLex. Anmälan är bindande. Om du inte anmält förhinder innan den 26 februari debiteras fullt pris. Det går bra att låta en kollega ta platsen istället.

Glöm inte att anmäla specialkost!

Föreläsare
Kursen hålls av Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink från SocLex AB. Båda har socionom- och juristexamen och en lång erfarenhet från det socialrättsliga området.

Kursmaterial
Vi värnar miljön och därför skickas kursmaterialet till den mejladress som du anmält. Materialet skickas senast en vecka innan kursdatum. Du kan välja att följa med i materialet via dator, läsplatta eller välja att printa delar eller hela materialet. Du kan också välja att bara föra anteckningar.

Övrigt
Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Tel: 076 20 36 324 eller per mejl: info@soclex.se

Kursanmälan

Kurspriserna är exkl. moms. I kursavgiften ingår kaffe på för- och eftermiddag samt lunch. Utbildningarna äger rum centralt i Stockholm och Göteborg. Om ni är fler än fyra personer från samma kommun betalar ni endast 3 500 kr per person ex moms.