Kostnadsfritt seminarium - Ny rättspraxis inom LSS - 19 januari

Tid och plats

Livesänd kurs den 19 januari mellan klockan 11.00-12.00.

Anmälan

För att delta i seminariet anmäl dig på kurser@soclex.se. Uppge ditt namn, din kommun och din befattning samt att du önskar delta på LSS seminariet.

Max antal anmälningar per kommun är 5 personer. Det går självklart bra att sitta flera personer och lyssna vid samma skärm.

Fåtal platser kvar.

Pris

Kostnadsfritt

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet. Beatrice är även författare till boken Rättslig ram för socialtjänstens handläggning, Norstedts juridik.

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på telefon: 070-600 17 70 eller e-post info@soclex.se