Grundläggande handläggning inom LSS - 12 december

En webbutbildning som riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskaper i LSS-lagstiftningen.

Tid och plats

Livesänd kurs den 12 december mellan klockan 09.00-15.00.

Anmälan

Anmäl dig senast den 7 december. Det går även bra att höra av sig med kort varsel om lediga platser. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Pris

3 700 kr ex moms.

Programpunkter


  • Lagens mål och syfte
  • Kommunens ansvar
  • Personkretsarna 
  • Goda levnadsvillkor, vad framkommer av praxis?
  • Barnperspektivet 
  • Insatserna enligt 9 § LSS
  • Förhandsbesked
  • Ny rättspraxis och JO-avgöranden

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet.

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på telefon: 070-600 17 70 eller e-post info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av dig om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna – hör gärna av dig så skräddarsyr vi en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

12 december Grundläggande handläggning inom LSS
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med SocLex integritetsskyddspolicy.