Grundläggande handläggning av personlig assistans enligt LSS - 9 maj

Grundläggande handläggning av personlig assistans enligt LSS är en grundkurs för dig som nyligen börjat handlägga personlig assistans enligt LSS. Den riktar sig även till dig som arbetat ett tag och vill fräscha upp kunskaperna.

Målet med kursen är att du ska få grundläggande kunskaper om handläggningen av personlig assistans enligt LSS så du kan handlägga en enklare ansökan på egen hand. Vi går igenom bestämmelserna, steg för steg, och det kommer finnas gott om tid för reflektion och frågor.  Du får ett kursmaterial som är utformat så att du kan gå tillbaka och repetera dina nya kunskaper. Stor del av kursen handlar om bedömningen av de grundläggande behoven. Vi kommer även gå igenom de övriga behoven till vissa delar. Vi delar med oss av tips på motiveringar och hur du kan lägga upp en utredning. 

Tid och plats

Livesänd webbutbildning den 9 maj kl. 09.00-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast den 2 maj. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. Kontakta oss gärna med kort varsel för lediga platser.

Avgift

3 600 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare.  

Programpunkter 

  • Genomgång, steg för steg, av de grundläggande behoven enligt 9 a § LSS
  • Genomgång av de nya grundläggande behoven "förebyggande stöd" och "medicinskt tillstånd"
  • Föräldraansvaret och det schabloniserade föräldraavdraget 
  • Genomgång av andra personliga behov så som väntetid, hjälpbehov utanför hemmet, personlig assistans i väntan på Försäkringskassans beslut mm
  • Fördelningen mellan Försäkringskassan och kommunen. Hur stort hjälpbehov behöver den enskilde komma upp i för att det grundläggande behovet ska vara uppfyllt hos kommunen?
  • Genomgång av de viktigaste domarna inom området
  • Diskussion och reflektion

Föreläsare

Kursen hålls av socialrättsjurist Katarina Lindblad som har mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. Katarina har arbetat som handläggare, chef och kommunjurist. Hon undervisar även i socialrätt på högskola och universitet.

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på 070-600 17 70 eller på mejl info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna - hör gärna av dig så skräddarsyr en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

9 maj - Grundläggande handläggning av personlig assistans
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med SocLex integritetsskyddspolicy.