Handläggning inom socialpsykiatrin - 4 maj

Välkommen att anmäla dig till en kurs som riktar sig till dig som arbetar som handläggare inom kommunens socialpsykiatri. Under dagen kommer vi att fokusera på ansvarsfördelning mellan kommuner, orosanmälningar för personer med stödbehov, insatser enligt socialtjänstlagen och LSS. Men även bostadslöshet samt öppen psykiatrisk tvångsvård. Dagen riktar sig både till dig som är ny i handläggningen men även till dig med längre erfarenhet då dagen innehåller både grundläggande och fördjupande avsnitt

På kursen kommer socialrättsjuristerna Beatrice Nordebrink och Katarina Lindblad gå igenom de viktigaste bestämmelserna som styr handläggningen. Både Beatrice och Katarina har egen erfarenhet av arbete som socialpsykiatrihandläggare och kan därför applicera juridiken direkt i det praktiska arbetet.

Målet med kursen är du ska få verktyg för en rättssäker handläggning och att du ska bli uppdaterad på det senaste inom området.

Tid och plats

Livesänd webbutbildning den 4 maj kl. 09.00-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast den 27 april. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. Kontakta oss gärna med kort varsel för lediga platser.

Avgift

3 600 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare.  

Programpunkter 

  • Ansvarsfördelning mellan huvudmän 
  • Orosanmälningar, förhandsbedömning och uppsökande verksamhet
  • Boendestöd, hemtjänst, kontaktperson, boende samt sysselsättning 
  • LSS och socialpsykiatrins målgrupp
  • Stödboende, HVB samt gruppboende
  • Bostadslöshet och kommunens ansvar
  • Ansvarsfördelningen mellan kommun och psykiatri kring LPT och LRV i öppen form
  • Sekretess och sekretessbrytande bestämmelser
  • Handläggning och dokumentation
  • Aktuell rättspraxis och JO-avgöranden 

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet.  

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på 070-600 17 70 eller på mejl info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna - hör gärna av dig så skräddarsyr en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

4 maj - Handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med SocLex integritetsskyddspolicy.