Juridik för anhörigkonsulenter - 27 april

Välkommen att anmäla dig till en juridisk kurs som riktar sig till dig som arbetar som anhörigkonsulent.

Under dagen kommer vi att gå igenom de vanligaste frågeställningarna som kan uppkomma i arbetet. Syftet är att du ska få övergripande juridiska kunskaper som du kan använda i det direkta arbetet med brukare, anhöriga och närstående men även med samarbetspartners. Under dagen går vi igenom olika insatser utifrån socialtjänstlagen och LSS som syftar till att avlasta anhöriga och närstående. Vi kommer även att gå igenom sekretessbestämmelser.

Tid och plats

Livesänd webbkurs den 27 april mellan klockan 09.00-15.00.

Anmälan

Anmäl dig senast den 20 april. Det går även bra att höra av sig med kort varsel om lediga platser. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Pris

3 600 kr ex moms.

Programpunkter


  • Socialtjänstens målgrupper
  • Insatser som riktar sig närstående och anhöriga enligt SoL och LSS
  • Skyldigheten att ge service och information
  • Kommunens ansvar för uppsökande verksamhet
  • Socialtjänstlagens krav på avlastning och stöd
  • Våld i nära relationer
  • Anhöriga och missbruk
  • Parbogarantin
  • Ombud, biträde, anhörigbehörigheten och framtidsfullmakt
  • Sekretessbestämmelser

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet. Beatrice är även författare till boken Rättslig ram för socialtjänstens handläggning, Norstedts juridik.

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på telefon: 070-600 17 70 eller e-post info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av dig om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna – hör gärna av dig så skräddarsyr vi en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

27 april Juridik för anhörigkonsulenter
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med SocLex integritetsskyddspolicy.