Handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst - 21 februari

Välkommen att anmäla dig till kursen om färdtjänst och riksfärdtjänst. Dagen riktar sig till dig som arbetar som färdtjänst och riksfärdtjänsthandläggare. Under dagen kommer du att ta del av de lagar och regler som styr området men även aktuell rättspraxis och JO-avgöranden.

Tid och plats

Livesänd webbkurs den 21 februari mellan klockan 09.00-15.00.

Anmälan

Anmäl dig senast den 14 februari. Det går även bra att höra av sig med kort varsel om lediga platser. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Pris

3 600 kr ex moms.

Programpunkter


 • Lagarna och dess tillämpning
 • Geografiska områden
 • Vem kan få färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Psykisk ohälsa och färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Ändamålet med resan
 • Val av sätt att resa
 • Ledsagare och medresenär
 • Avgifter
 • Extra service
 • Fördelning av ansvar mellan olika huvudmän
 • Beslutets utformning
 • Motivering av beslut
 • Överklagan
 • Senaste rättspraxis och JO-avgöranden

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet. Beatrice är även författare till boken Rättslig ram för socialtjänstens handläggning, Norstedts juridik.

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på telefon: 070-600 17 70 eller e-post info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av dig om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna – hör gärna av dig så skräddarsyr vi en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

21 februari Handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med SocLex integritetsskyddspolicy.