Effektiv handläggning och dokumentation - 20 april

Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom myndighetsutövningen och vill fördjupa dina kunskaper inom handläggning och dokumentation. Kursen innehåller både grundläggande och fördjupande avsnitt och passar både nya och mer erfarna handläggare. Vi utgår från bestämmelserna i förvaltningslagen och socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2014:5 men även andra bestämmelser som kan vara aktuella. Målet med kursen är att du ska få verktyg för att göra handläggningen mer effektiv och rättssäker.

Kursen handlar om bestämmelserna kring dokumentation från ax till limpa förenklat sagt - från ansökan till verkställighet. Under kursdagen kommer du få kunskaper om de förvaltningsrättsliga bestämmelserna som styr handläggningen.

Tid och plats

20 april kl. 09.00-15.00
Webbkurs

Anmälan

Anmäl dig senast den 13 april. Det går bra att höra av sig med kort varsel om lediga platser. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Avgift

3600 SEK exklusive moms. Priset gäller per deltagare. Vid anmälan av större grupper går det bra att höra av sig för kundrabatt.

Programpunkter


 • Regelverket kring journalföring. Vad ska journalföras?
 • Aktualisering av ärenden. Enskilda med svårigheter att ansöka eller som inte medverkar vid utredningen
 • Ombud, biträde, anhörigbehöriga och framtidsfullmakt. Vem kan företräda den enskilde?
 • Serviceskyldigheten – hur långt sträcker den sig?
 • Förhandsbedömning
 • Dokumentera samtycke. Vad bör vi tänka på? Genomgång av JO-avgöranden
 • Hur bör en beslutsmotivering formuleras på ett rättssäkert sätt
 • Sammanställning av ett beslutsunderlag. Vad ska beslutet innehålla?
 • Hantering av kommunikation
 • Delgivning av beslut. Hur gör vi i praktiken?
 • Överklagan

Svåra frågor i ärendet?

Vi hjälper gärna till med ärendedragningar eller juridisk handledning. Hör av er om ni vill ha regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle då ni stöter på svårigheter i handläggningen. 

Föreläsare

Kursen hålls av socialrättsjuristerna Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink, vid SocLex AB. Både Katarina och Beatrice har mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och då som kommunjurister, handläggare och chefer.

Frågor

För övrig information eller vid frågor kontakta oss på telefon: 076-203 63 24 eller
e-post: bea@soclex.se.

Kursanmälan

20 april Effektiv handläggning och dokumentation
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med SocLex integritetsskyddspolicy.