Handläggning av BAB-ärenden - 1 juni

Välkommen att anmäla dig till en grundkurs inom handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Kursen riktar sig till dig som arbetar som chef eller BAB-handläggare. Vi kommer att gå igenom de viktigaste bestämmelserna i lagen så som de olika bidragsformerna samt kriterierna ändamålsenligt och nödvändigt. Bestämmelserna kommer att knytas an till olika verklighetsbaserade bestämmelser. Deltagarna får gärna skicka in egna frågor i förväg och i det fall det är möjligt väver vi in dessa under dagen. Föreläsaren Katarina Lindblad har egen erfarenhet som BAB-handläggare och kommer att bjuda på en rad fallexempel från verkligheten.

Kursen är en grundkurs och riktar sig till dig som är ny i handläggningen. Den passar även bra för dig med längre erfarenhet och som vill fräscha upp kunskaperna. 

Tid och plats

Livesänd webbkurs den 1 juni mellan klockan 09.00-15.00.

Anmälan

Anmäl dig senast den 25 maj. Det går även bra att höra av sig med kort varsel om lediga platser. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Pris

3 600 kr ex moms.

Programpunkter


  • Bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag samt återställningsbidrag
  • Fullmakt
  • Medgivande
  • 8 § BAB Byggnadstekniska brister, eftersatt underhåll mm
  • Vad anses som ändamålsenligt och nödvändigt?
  • Vilka anpassningar kan den enskilde beviljas? Fasta funktioner?
  • Vad gäller vid byte av bostad?
  • Skäligt bidrag och utbetalning
  • Handläggning och förvaltningslagens regler
  • Ansökan, utredning, överklagan, återkallelse av beslut mm

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet. Beatrice är även författare till boken Rättslig ram för socialtjänstens handläggning, Norstedts juridik.

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på telefon: 070-600 17 70 eller e-post info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av dig om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna – hör gärna av dig så skräddarsyr vi en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

1 juni Handläggning av BAB-ärenden
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med SocLex integritetsskyddspolicy.