Juridisk kurs för dig som arbetar på LSS bostäder - 9 november

Under dagen kommer vi att diskutera vardagliga situationer som händer på LSS bostäder utifrån ett juridiskt perspektiv.

Tid och plats

Livesänd webbutbildning den 9 november kl 09.00-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast den 2 november. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. Kontakta oss gärna med kort varsel för lediga platser

Avgift

3 700 kr exklusive moms. Priset gäller per deltagare.

Programpunkter


 • Bärande principerna i LSS
 • Frivillighet, integritet och självbestämmande
 • Valfriheten -hur långt sträcker den sig?
 • Hur gör vi om personen inte vill ta emot hjälp?
 • Anhöriga och företrädare med starka åsikter och höga krav
 • När personalen eller boende utsätts för hot
 • Hur förhåller sig LSS till SoL?
 • Insatser utanför boendet – vem ansvarar?
 • Missbruk och psykisk sjukdom
 • Grunderna gällande Lex Sarah
 • Om den boende vill bli sambo
 • Besökare och vänner som påverkar insatsen 
 • Rimlig omfattning på kultur och fritidsaktiviteter
 • Husdjur på boendet
 • Fallexempel och diskussion  

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet.

Frågor

För övrig information eller vid frågor kontakta oss på telefon 070-600 17 70 eller e-post: info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna - hör gärna av dig så skräddarsyr en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

9 november Juridisk kurs för utförare inom funktionshinder
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med SocLex integritetsskyddspolicy.