Barnet bästa – barnhandläggning - 28 november

Kursen riktar sig till dig som arbetar med barnhandläggning och är ny på området. Vi kommer under kursen att beröra tvånget inom LVU i förhållande till frivilligheten inom SoL och hur dessa korrelerar till barnkonventionen.

Tid och plats

Livesänd webbutbildning den 28 november kl 09.00-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast den 21 november. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. Kontakta oss gärna med kort varsel för lediga platser

Avgift

3 700 kr exklusive moms. Priset gäller per deltagare.

Programpunkter


  • Vad är barns bästa utifrån kontakten med socialtjänsten?
  • Kan man rättsligt åberopa barns bästa i alla rättsliga sammanhang?
  • Var går gränsen för samtycke och tvång?
  • Vad är trygga och goda förhållanden?
  • Rekvisiten för omhändertagande med stöd av tvångslagstiftning
  • Objektiv handläggning
  • Sekretessbrytande bestämmelser gällande barn och unga
  • Socialtjänstens insatser i förhållande till unga som begår brott och utsätts för brott

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet.

Frågor

För övrig information eller vid frågor kontakta oss på telefon 070-600 17 70 eller e-post: info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna - hör gärna av dig så skräddarsyr en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

28 november Barnet bästa – barnhandläggning
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med SocLex integritetsskyddspolicy.