Genomlysning

Ibland behöver socialtjänstens verksamheter granskas extra. Orsaken kan exempelvis gälla att regler i myndighetsutövningen inte följs vilket får till följd att kommunens uppdrag och den enskildes rättssäkerhet åsidosätts. Våra granskningar leder till effektiva resultat!