Genomlysning

Ibland behöver socialtjänstens verksamheter granskas extra. Orsaken kan exempelvis gälla att regler i myndighetsutövningen inte följs vilket får till följd att kommunens uppdrag och den enskildes rättssäkerhet åsidosätts. Våra granskningar leder till effektiva resultat!

Pris: 1 000 – 1 800 SEK/tim exkl. moms eller enligt överenskommelse